บริษัท นภา วอเตอร์ เทค จำกัด เปิดดำเนินการมากว่า 10 ปี ดำเนินกิจการ ผลิต ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบกรองน้ำ ในอุตสาหกรรม เืพื่อการพาณิชย์ ในครัวเรือน ทุกประเภท อีกทั้ง เปิดดำเนินการโรงงานผลิตขวดพลาสติกใส (PET) บรรจุน้ำดื่มทุกแบบ ทุกขนาด พร้อมทั้งกิจการโรงงานผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์บรรจุขวดด้วยระบบกรอง R.O. UV OZONE อีกด้วย

ติดต่อ คุณภานุวัฒน์ ปุกหุต โทร. 081-404-6618
หรือ คุณอังษณา สิทธิพรหม โทร. 081-420-8312